9:00 - 18:00

Facebook

Twitter

Menu

Hukuk Uyuşmazlıkları

Aile Arabuluculuğu Derneği > Hukuk Uyuşmazlıkları

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU AÇISINDAN KAMU DÜZENİ KAVRAMINA BAKIŞ

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 1. maddesinin 2. fıkrasında yabancılık unsuru taşıyanlarda dahil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabuluculuk kurumunun uygulanacağı düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemler Yargıtay uygulamasında kamu düzeninden sayılmayan iş veya işlemler olarak kabul edilmektedir. Bu noktada kamu düzeni kavramının öncelikle bilimsel ve yargısal içtihatlarda nasıl tanımlandığına göz atmak gerekmektedir. Kamu düzeninden; korunma ve uygulamasında, toplumun büyük yararı bulunduğu kabul edilen özel hukuk kuralları anlaşılmak gerekir ( Andreas von Tuhr, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Çev. Cevat Edege, Ankara, 1983, Yargıtay Yayını...

Continue reading